Sådan bruges iPhone-appen

Her er en gennemgang af, hvordan man bruger iPhone-appen.

Hvis din telefon er en Android, skal du gå til denne guide i stedet.

Du kan enten læse siden her fra toppen, men du kan også springe frem til det ønskede emne ved at klikke på en af disse links:

1. Indberet arbejde

2. Indberet kørsel

3. Indberet vareforbrug

4. Kopier forrige dag

5. Alle sager

6. Ugerapport

7. Min profil

 


0. Installer app´en på din telefon.

Du skal først og fremmest have hentet og installeret Intempus-appen til din telefon.

Som iPhone-bruger skal den downloades i App Store.
Som iPad-bruger skal den ligeledes hentes i App Store - se her, hvordan du installerer appen på din iPad.

 

1. Log ind

Når du har installeret og startet app´en, er du klar til at logge ind.

Indtast dit brugernavn og adgangskode.

Tryk derefter på "Log ind".

Hvis du endnu ikke har fået brugernavn/adgangskode, skal du henvende dig til jeres firmas Intempus-administrator.

 

Knappen "Opret virksomhed" bruges til at oprette en ny demonstationskonto hos Intempus - den skal du ikke bruge.

 

2. Forsiden

Når du er logget ind, kommer du til app-forsiden.

Her vil du fremover få vist dagens indberetninger (hvis du har foretaget nogen), og på hvilken sag, du senest har indtastet timer.

Du kan på plus-tegnet i øverste højre hjørne gå direkte til at indrapportere.


Men du kan også klikke på de tre horisontale streger i øverste venstre hjørne for at gå til menuen. Gør det nu.

 

3. Hovedmenuen

Når du på forsiden har trykket på de tre streger i øverste venstre hjørne, bliver hovedmenuen åbnet.

Her ser du hovedmenuen.

Herfra kan du indberette arbejde (timer), kørsel og vareforbrug.

Du kan også få overblik over, hvilke sager, du kan indrapportere på, ligesom du kan se en ugerapport.

Endelig kan du også redigere dine oplysninger (som telefonnummer, adresse m.m.) i punktet "Min profil".

 

 

 

 4. Indberet arbejde

 

Når du skal indberette tidsforbrug på en opgave, skal du først trykke på "Indberet arbejde" i menuen.

Du vil derefter bliver ført igennem de 4 følgende sider:

1. Vælg kategori

2. Vælg sag

3. Vælg arbejdstype

4. Indberet arbejde.

 

 

 

5. Indberet arbejde - Vælg kategori

Først og fremmest skal du vælge, hvilken "Kategori" din indberetning hører under.

I billedet til venstre herfor, vælger vi nu "1. Kundearbejde".

 

Hvis du kommer til at vælge forkert, kan du på næste side trykke på pilen i øverste venstre hjørne for at ændre dit valg.

 

 

6. Indberet arbejde - Vælg sag

Nu skal du vælge, hvilken "sag", du skal indberette på.

En sag kan både være en arbejdsopgave, der afsluttes på et tidspunkt, men det kan også blot være en åben sag for en kunde, hvis der løbende skal indrapporteres.

 

Vi vælger nu her sagen "123. Elevator - Syd - Salandia".

 

 

7. Indberet arbejde - Vælg arbejdstype

Efter du har valgt sag, skal du nu vælge hvilken "Arbejdstype" din indrapportering omhandler.

 

Vi vælger her "Alm. timer".

 

 

8. Indberet arbejde - Indberet arbejde.

Til sidst i vores timeindberetning, skal vi nu indtaste "Antal (timer)".

Andre gange, alt efter jeres opsætning, skal der i stedet for antal timer indtastes start- og sluttidspunkt.
Der skal man bruge tidsvælgeren.

Du kan også ændre dato og tilføje "Bemærkninger".

Efter vi her har indtastet antal timer (7,5), trykker vi nu på "Bemærkninger".

 

 9. Indberet arbejde - Bemærkninger

Hvis du vil tilføje en bemærkning eller kommentar til din indberetning, skal du trykke på "Bemærkninger" i bunden af billedet.

 

 

 

 10. Indberet arbejde - indtast bemærkning

Når du har klikket på "Bemærkninger", kommer du til et indtastningsfelt, hvor du kan indtaste din bemærkning.

 

Når du er færdig med at indtaste din bemærkning, skal du trykke på pilen oppe i venstre hjørne for at vende tilbage til din igangværende indberetning.

 

 

 

11. Indberet arbejde - Gem

Her er den færdigudfyldte arbejdsindberetning.

Hvis du er tilfreds med din indtastning, trykker du blot "Gem" i øverste højre hjørne.

Men du kan også trykke på de enkelte felter, hvis du vil redigere dem.

Vi klikker nu på "Gem".

 

 

 

12. Indberet arbejde - Oversigt

Efter du har gemt din indberetning, bliver du sendt til forsiden af appen.

Her kan du nu se din nye indberetning.
Klik på plusset ud for sagsnavnet, for at se og evt. redigere din indberetning.

 

Hvis du skal lave en helt ny indberetning, trykker du enten på plus-tegnet  øverst til højre hjørne, eller på de tre streger i øverste venstre hjørne for at gå til menuen, hvorfra du igen kan vælge "Indberet arbejde".

 

 

 


 Gå til toppen af siden


 

13. Indberet kørsel- Forsiden

Efter du er logget ind i appen, får du vist "Forsiden".

 

Vi vil nu prøve at indberette kørsel - dvs. de antal kilometer, der er kørt i forbindelse med en bestemt sag.

Start med at trykke på de tre horisontale streger oppe i venstre hjørne.

 

 

14. Indberet kørsel - Hovedmenu

I hovedmenuen skal du trykke på "Indberet kørsel".

 

Du vil herefter blive ført gennem følgende sider:

1. Vælg sag.

2. Indberet kørsel.

 

 

15. Indberet kørsel - Vælg sag

Nu skal du vælge på hvilken "sag", du skal indberette kørte kilometer.

En sag kan både være en arbejdsopgave, der afsluttes på et tidspunkt, men det kan også blot være en åben sag for en kunde, hvis der løbende skal indrapporteres.

 

Vi vælger nu her sagen "123, Elevator - Syd - Salandia".


 

 

16. Indberet kørsel - Indberet kørsel

Efter du har valgt "sag", kommer du til denne skærm.

Her skal du nu vælge:

Startsted

og

Slutsted

 

Tryk først på teksten "Startsted".


 

 

17. Indberet kørsel - Vælg startsted

Efter tryk på "startsted", åbner menuen, som du kan se her til venstre. Her skal du nu vælge mellem:

Hjemmeadresse:
Det er jeres firmaadresse.

Kundeadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til kunden i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Min placering:
Vha. telefonens GPS-modtager findes og indsættes din aktuelle position.

Sagsadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til sagen i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Søg adresse:
Her indtaster og søger du på internettet efter den relevante adresse.

 

18. Indberet kørsel - Vælg Slutsted

Efter du har valgt "Startsted", skal du nu trykke på "Slutsted". Så åbner samme menu, som du kan se i forrige punkt. Her skal du nu igen vælge mellem:

Hjemmeadresse:
Det er jeres firmaadresse.

Kundeadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til kunden i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Min placering:
Vha. telefonens GPS-modtager findes og indsættes din aktuelle position.

Sagsadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til sagen i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Søg adresse:
Her indtaster og søger du på internettet efter den relevante adresse.

 

19. Indberet kørsel - gennemse og godkend.

Når du har indsat "Startsted" og "Slutsted", kan du til- og fravælge henholdsvis:

1. "Beregn afstand":
Hvis den er slået til, beregner appen selv afstanden mellem de indtastede adresser.
Hvis den ikke er slået til, skal man selv indtaste antal kilometer i feltet "Afstand (km)".

2. "Tilføj retur afstand": Hvis den er slået til, fordobles km-antallet.

 

Når du er tilfreds med dine indtastninger, klikker du på "Gem" i øverste højre hjørne.
Så er din kørselsindberetning sendt til administrationssiden.

 

Gå til toppen af siden

 


20. Indberet vareforbrug - hovedmenuen

Nu skal vi prøve at indberette vareforbrug - dvs. varer eller materialer brugt på en bestemt sag.

Klik på de tre streger oppe i venstre hjørne for at åbne hovedmenuen.

I hovedmenuen skal du trykke på "Indberet vareforbrug".

 

 

 

 

21. Indberet vareforbrug - vælg sag

Efter du har valgt "Indberet vareforbrug", skal du nu vælge den sag, hvor varerne er blevet brug.

Her vælger vi "Elevator - Syd - Salandia".

 

22. Indberet vareforbrug - vælg varer

Når du har valgt til hvilken sag, vareforbruget skal tilknyttes, skal du nu finde og vælge de aktuelle varer.

På forsiden af "Vælg vare", får du vist dine mest anvendte varer, men du kan også søge efter varen i toppen af skærmen eller få vist alle varer ved tryk på "Find flere varer".

Når du har fundet din vare, skal du trykke på knappen ud for varen og derefter indtaste antal på linien nedenunder.

Efter du har valgt alle varerne, skal du trykke på "kurv" oppe i højre hjørne.
Du kan i parantesen efter ordet "kurv" se, hvor mange forskellige varer, der allerede er lagt i kurven.

 

 23. Indberet vareforbrug - se kurv og gem

Når du har trykket på "kurv", vises de varer, du har valgt indtil videre.

Hvis du skal tilføje flere varer, skal du trykke på pilen oppe til venstre.

Hvis du er tilfreds med dine valg, skal du trykke på "Gem" oppe til højre - så bliver dit vareforbrug indsendt.

Når du har trykket på "Gem", sendes du tilbage til forsiden.

 

24. Indberet vareforbrug - forsideoversigt

Efter du har gemt, sendes du tilbage til forsiden, hvor du kan se din vareindberetning under dagens indberetninger.

Gå til toppen af siden

25. Kopier forrige dag

Hvis du skal lave samme indrapportering som dagen før, kan du bruge funktionen "Kopier forrige dag".

Tryk først enten på de tre streger i hovedmenuen og vælg "Indberet arbejde", eller tryk på plus-tegnet ud for teksten "I dag" (ved den røde pil på billedet til højre).

 

26. Kopier forrige dag - vælg kategori

Når du har valgt "Indberet arbejde" kan du nu trykke på "Kopier forrige dag" - så bliver indberetningerne fra dagen før kopieret til i dag.

 

Gå til toppen af siden

 

27. Alle sager

Under menupunktet "Alle sager" kan du se alle de sager, hvortil du har adgang til at indrapportere timer og vareforbrug.

 

 

28. Alle sager - oversigt

Her er et eksempel på en sagsoversigt.

Vi prøver nu at klikke på sagen "123, Elevator - Syd - Salandia", for at få vist detaljer om denne sag.

 

29. Alle sager - sagsoversigt

Her er et eksempel på en bestemt sag.

Du kan nu klikke på et af de fire menupunkter:

1. Sagsinformation:
Her finder du telefonnummer, e-mailadresse, adresse og anden information om sagen.

2. Sagsstatus - hvis det er tilvalgt af jeres administrator

3. Mit arbejde
Her kan du se dine egne indrapporterede timer på sagen.

4. Min kørsel
Her ser du dine indrapporterede kørte kilometer på sagen.

  Gå til toppen af siden

 

30. Ugerapport

Fra hovedmenuen kan du også vælge "Ugerapport" - her kan du få overblik over alle dine tidligere indberetninger.

Når man klikker på "Ugerapport", åbnes nye side...

 

 

31. Ugerapport - oversigten

Her ser du nu oversigt over antal timer du har indrapporteret i løbet af de seneste uger.

Du kan klikke dig ind på hver uge, for at se hvilke sager de enkelte timer er indberettet på.

 

 

32. Ugerapport - visning af uge

Her har vi trykket os ind på "Uge 24", hvor der vises det indberettede time- og vareforbrug i denne uge.

Gå til toppen af siden

 

33. Min profil

Under menupunktet "Min profil" kan du redigere dine stamoplysninger.

Klik på "Min profil"

  

34. Min profil - rediger

Her kan du nu ændre dine stamoplysninger, såsom e-mail, telefonnummer og adgangskode.

Klik "Rediger" oppe i højre hjørne for at begynde redigeringen.

Du kan også ændre din adgangskode til appen, ved tryk på "Skift adgangskode".

Det er også her, at du kan logge ud af appen.

 Gå til toppen af siden

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk