Samlet guide til appen

Her er en gennemgang af, hvordan man bruger Intempus-appen. Appen er tilgængelig på alle smartphones og tablets, og er i det store hele ens på alle enheder. 

Du kan enten læse siden her fra toppen, men du kan også springe frem til det ønskede emne ved at klikke på et af disse links:

1. Indberet arbejde

2. Indberet kørsel

3. Indberet vareforbrug

4. Kopier forrige dag

5. Alle sager

6. Ugerapport

7. Min profil

 


0. Installer app´en på din telefon.

Du skal først og fremmest have hentet og installeret Intempus-appen til din telefon.

Som iPhone-bruger, skal den downloades i App Store. Hvis du istedet for bruger Android, skal appen hentes i Google Play Butik.

Se her hvordan til Android.
Se her hvordan til iPhone.

1. Log ind

Når du har installeret og startet app´en, er du klar til at logge ind.

Indtast dit brugernavn og adgangskode.

Tryk derefter på "Log ind".

Hvis du endnu ikke har fået brugernavn/adgangskode, skal du henvende dig til jeres firmas Intempus-administrator.

Knappen "Opret virksomhed" bruges til at oprette en ny demonstationskonto hos Intempus - den skal du ikke bruge.

 

2. Forsiden

IMG_3661.jpg

Når du er logget ind, kommer du til app-forsiden.

Her vil du fremover få vist dagens indberetninger (hvis du har foretaget nogen), og på hvilken sag, du senest har indtastet timer.

Du kan på plus-tegnet nederst i højre hjørne indrapportere dine timer. Tryk på plus nu.

 


 3. Indberet arbejde
 

IMG_3637.jpeg 

Når du skal indberette tidsforbrug på en opgave, skal du først trykke på "Indberet arbejde".

Du vil derefter bliver ført igennem de 4 følgende sider:

1. Vælg kategori

2. Vælg sag

3. Vælg arbejdstype

4. Indberet arbejde.

 

 

 

4. Indberet arbejde - Vælg kategori

IMG_3638.jpeg

Først og fremmest skal du vælge, hvilken "Kategori" din indberetning hører under.

I billedet til venstre herfor, vælger vi nu "1. Kundearbejde".

 

Hvis du kommer til at vælge forkert, kan du på næste side trykke på pilen i øverste venstre hjørne for at ændre dit valg.

 

 

5. Indberet arbejde - Vælg sag

IMG_3639.jpeg

Nu skal du vælge, hvilken "sag", du skal indberette på.

En sag kan både være en arbejdsopgave, der afsluttes på et tidspunkt, men det kan også blot være en åben sag for en kunde, hvis der løbende skal indrapporteres.

De stjerne markerede sager er de seneste anvendte.  

Vi vælger nu her sagen "6. Aarhusvej 1 - Aarhus Kommune.

 

 

6. Indberet arbejde - Vælg arbejdstype

IMG_3662.jpg

Efter du har valgt sag, skal du nu vælge hvilken "Arbejdstype" din indrapportering omhandler.

 

Vi vælger her "Alm. timer".

 

 

7. Indberet arbejde - Indberet arbejde.

IMG_3641.jpeg

Til sidst i vores timeindberetning, skal vi nu indtaste "Antal (timer)".

Andre gange, alt efter jeres opsætning, skal der i stedet for antal timer indtastes start- og sluttidspunkt.
Der skal man bruge tidsvælgeren.

Du kan også ændre dato og tilføje pause eller en bemærkning.

Efter vi her har indtastet antal timer, trykker vi nu på "Bemærkninger".

 8. Indberet arbejde - Bemærkninger

IMG_3642.jpeg

Når du har klikket på "Bemærkninger",  får du mulighed for at skrive i feltet.  

Hvis du er tilfreds med din indtastning, trykker du blot på "fluebenet" i øverste højre hjørne.

Men du kan også trykke på de enkelte felter, hvis du vil redigere dem.

Vi klikker nu på "fluebenet".

 

9. Indberet arbejde - Oversigt

IMG_3643.jpeg

Efter du har gemt din indberetning, bliver du sendt til forsiden af appen.

Her kan du nu se din nye indberetning.
Klik på indberetningen, hvis du vil se og evt. redigere din indberetning.

Hvis du skal lave en helt ny indberetning, trykker du på plus-tegnet  nederst i højre hjørne. 

 

 Gå til toppen af siden

10. Indberet kørsel- Forsiden

IMG_3643.jpeg

Efter du er logget ind i appen, får du vist "Forsiden".

 

Vi vil nu prøve at indberette kørsel - dvs. de antal kilometer, der er kørt i forbindelse med en bestemt sag.

Start med at trykke på plus-tegnet nederst i højre hjørne.

 

 

11. Indberet kørsel - Hovedmenu

IMG_3637.jpeg

I menuen skal du trykke på "Indberet kørsel".

 

Du vil herefter blive ført gennem følgende sider:

1. Vælg sag.

2. Indberet kørsel.

 

 

12. Indberet kørsel - Vælg sag

IMG_3639.jpeg

Nu skal du vælge på hvilken "sag", du skal indberette kørte kilometer.

En sag kan både være en arbejdsopgave, der afsluttes på et tidspunkt, men det kan også blot være en åben sag for en kunde, hvis der løbende skal indrapporteres.

De stjerne markerede sager er de seneste anvendte. 

Vi vælger nu her sagen "6, Aarhusvej 1 - Aarhus Kommune".


 

 

13. Indberet kørsel - Indberet kørsel

IMG_3644.jpeg

Efter du har valgt "sag", kommer du til denne skærm.

Her skal du nu vælge:

Startsted

og

Slutsted

 

Tryk først på teksten "Startsted".


 

 

14. Indberet kørsel - Vælg startsted

IMG_3645.jpeg

Efter tryk på "startsted", åbner menuen, som du kan se her til venstre. Her skal du nu vælge mellem:

Hjemmeadresse:
Det er jeres firmaadresse.

Kundeadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til kunden i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Min placering:
Vha. telefonens GPS-modtager findes og indsættes din aktuelle position.

Sagsadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til sagen i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Søg adresse:
Her indtaster og søger du på internettet efter den relevante adresse.

 

15. Indberet kørsel - Vælg Slutsted

IMG_3646.jpeg

Efter du har valgt "Startsted", skal du nu trykke på "Slutsted". Så åbner samme menu, som du kan se i forrige punkt. Her skal du nu igen vælge mellem:

Hjemmeadresse:
Det er jeres firmaadresse.

Kundeadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til kunden i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Min placering:
Vha. telefonens GPS-modtager findes og indsættes din aktuelle position.

Sagsadresse:
Hvis der er tilknyttet en adresse til sagen i Intempus, vil den ved tryk her blive indsat.

Søg adresse:
Her indtaster og søger du på internettet efter den relevante adresse.

 

16. Indberet kørsel - gennemse og godkend.

IMG_3646.jpeg

Når du har indsat "Startsted" og "Slutsted", kan du til- og fravælge henholdsvis:

1. "Beregn afstand":
Hvis den er slået til, beregner appen selv afstanden mellem de indtastede adresser.
Hvis den ikke er slået til, skal man selv indtaste antal kilometer i feltet "Afstand (km)".

2. "Tilføj retur afstand": Hvis den er slået til, fordobles km-antallet.

 

Når du er tilfreds med dine indtastninger, klikker du på "fluebenet" i øverste højre hjørne.
Så er din kørselsindberetning sendt til administrationssiden.

 

Gå til toppen af siden

 


17. Indberet vareforbrug - hovedmenuen

IMG_3637.jpeg

Nu skal vi prøve at indberette vareforbrug - dvs. varer eller materialer brugt på en bestemt sag.

Klik på plus-tegnet nederst i højre hjørne for at åbne menuen.

I menuen skal du trykke på "Indberet vareforbrug".

 

 

 

 

18. Indberet vareforbrug - vælg sag

IMG_3639.jpeg

Efter du har valgt "Indberet vareforbrug", skal du nu vælge den sag, hvor varerne er blevet brug.

Her vælger vi "6 - Aarhusvej 1 - Aarhus Kommune". 

 

19. Indberet vareforbrug - vælg varer

IMG_3647.jpeg

IMG_3663.jpeg


Når du har valgt til hvilken sag, vareforbruget skal tilknyttes, skal du nu finde og vælge de aktuelle varer.

På forsiden af "Vælg vare", får du vist dine mest anvendte varer, men du kan også søge efter varen i toppen af skærmen eller få vist alle varer ved tryk på "Find flere varer".

Når du har fundet din vare, skal du trykke på knappen ud for varen og derefter indtaste antal på linien nedenunder.

Efter du har valgt alle varerne, skal du trykke på "kurv" oppe i højre hjørne.
Du kan i parantesen efter ordet "kurv" se, hvor mange forskellige varer, der allerede er lagt i kurven.

 

 20. Indberet vareforbrug - se kurv og gem

IMG_3649.jpeg

Når du har trykket på "kurv", vises de varer, du har valgt indtil videre.

Hvis du skal tilføje flere varer, skal du trykke på pilen oppe til venstre.

Hvis du er tilfreds med dine valg, skal du trykke på "Gem" oppe til højre - så bliver dit vareforbrug indsendt.

Når du har trykket på "Gem", sendes du tilbage til forsiden.

 

21. Indberet vareforbrug - forsideoversigt

IMG_3650.jpeg
Efter du har gemt, sendes du tilbage til forsiden, hvor du kan se din vareindberetning under dagens indberetninger.

Gå til toppen af siden

22. Kopier indberetning og slet

IMG_3651.jpeg

Hvis du skal lave samme indrapportering som tidligere, kan du bruge funktionen "Kopier".

Slide indberetningen mod venstre og tryk på den grå knap. Nu kommer indberetningen til at ligge på den dag du kopiere fra. Gå ind på indberetningen og ændrer til den rigtige dato. Din indberetning vil nu ligge på den rigtige dag. 

Hvis du har lavet en forkert indberetning og skal slette den trykker du på skraldespanden. 

 


Gå til toppen af siden

 

23. Alle sager

image_123986672.JPG

Gå til hovedmenuen på de tre streger i venstre hjørne.

Under menupunktet "Alle sager" kan du se alle de sager, hvortil du har adgang til at indrapportere timer og vareforbrug.

 

 

24. Alle sager - oversigt

IMG_3654.jpeg

Her er et eksempel på en sagsoversigt.

Vi prøver nu at klikke på sagen "6, Aarhusvej 1 - Aarhus Kommune", for at få vist detaljer om denne sag.

 

25. Alle sager - sagsoversigt

IMG_3655.jpeg

Her er et eksempel på en bestemt sag.

Du kan nu klikke på et af de fire menupunkter:

1. Sagsinformation:
Her finder du telefonnummer, e-mailadresse, adresse og anden information om sagen.

2. Sagsstatus - hvis det er tilvalgt af jeres administrator

3. Mit arbejde
Her kan du se dine egne indrapporterede timer på sagen.

4. Min kørsel
Her ser du dine indrapporterede kørte kilometer på sagen.

5. Mit vareforbrug 

6. Billeder og dokumenter
Du kan tilføje billeder og dokumenter på sagen, hvis det er aktiveret på jeres konto.  

  Gå til toppen af siden

 

26. Ugerapport

IMG_3656.jpeg

Fra hovedmenuen kan du også vælge "Ugerapport" - her kan du få overblik over alle dine tidligere indberetninger.

Når man klikker på "Ugerapport", åbnes nye side...

 

 

27. Ugerapport - oversigten

IMG_3657.jpeg

Her ser du nu oversigt over antal timer du har indrapporteret i løbet af de seneste uger.

Du kan klikke dig ind på hver uge, for at se hvilke sager de enkelte timer er indberettet på.

 

 

28. Ugerapport - visning af uge

IMG_3658.jpeg

Her har vi trykket os ind på "Uge 6", hvor der vises det indberettede time- og vareforbrug i denne uge.

Gå til toppen af siden

 

29. Min profil

IMG_3659.jpeg

Under menupunktet "Min profil" kan du redigere dine stamoplysninger.

Klik på "Min profil"

  

30. Min profil - rediger

IMG_3660.jpeg

Her kan du nu ændre dine stamoplysninger, såsom e-mail, telefonnummer og adgangskode.

Klik "Rediger" oppe i højre hjørne for at begynde redigeringen.

Du kan også ændre din adgangskode til appen, ved tryk på "Skift adgangskode".

Det er også her, at du kan logge ud af appen.

 Gå til toppen af siden

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk