Akkord: hvordan fungerer det i Intempus?

Man kan registrere akkordarbejde på to måder i Intempus:

a. hvor medarbejderne indtaster forbrugte timer som "Akkordtimer" + en af medarbejderne laver en akkordopgørelse, hvor den samlede mængde af udført arbejde indtastes.

b. hvor medarbejderne indrapporterer timer som "Akkordtimer".

De er beskrevet nærmere herunder.

Ordforklaring

Akkordsum = beløbet medarbejderne skal fordele mellem sig.
Akkordopgørelse = medarbejdernes udførte arbejde.

 

a. En medarbejder laver en akkordopgørelse, hvor det er mængden af udført arbejde, der giver akkordsummen på sagen:
Akkordsummen beregnes på baggrund af medarbejdernes udførte arbejde (antal lagte fliser, antal meter hegn etc.) - og fordeles på baggrund af, hvor mange timer, hver medarbejder har brugt på sagen.

Medarbejderen indrapporterer tiden brugt på akkordarbejde som “Akkordtimer” og tilføjer antal udført arbejde - fx 15 m2 “Fliser”.

Eksempel:
Hvis fx “Fliser” er sat til 50 kr./m2 og to medarbejdere har lavet 15 m2, så er akkordsummen 750 kr.

De 750 kr. (akkordsummen) bliver nu delt mellem medarbejderne på baggrund af deres respektive tidsforbrug:

Det har taget to mænd 3 timer at lægge de 15 m2 fliser af en samlet værdi af 750 kr.

Så hvis medarbejderne har en akkordtimeløn på 100 kr. koster 2 medarbejdere i 3 timer (6x100 kr). = 600 kr.

Der er så et akkordoverskud på 150 kr. (750 - 600).

Begge medarbejder får nu udover deres timeløn på ialt 300 kr. et akkordoverskud hver på 75 kr. (150/2)


 

b. Chefen indsætter akkordsummen på sagen i administrationen
I administrationen indtastes akkordsummen på sagen, der så fordeles på baggrund af medarbejdernes tidsforbrug på sagen - ikke hvad, de har udført, da det ikke registreres her.

Eksempel:
Chefen laver en indberetning på arbejdstypen “akkordsum” på en sag i administrationen. Fx. 500 kr.

Medarbejder nr. 1 arbejder 2 timer på sagen og medarbejder nr. 2 arbejder 3 timer på sagen.
Begge medarbejdere har samme timeløn (20 kr.), så medarbejder nr. 1 skal have 40 kr. og medarbejder nr. 2 skal have 60 kr.

Ialt 100 kr. i timeløn.

Men der er jo en akkordsum på 500 kr.! Så her fratrækkes timelønnen for begge medarbejdere (100 kr.), hvorefter der er 400 kr. tilbage til fordeling mellem de to medarbejdere.

De 400 kr. bliver fordelt pbg. af forholdet mellem medarbejdernes indrapporterede timer:

Så 400/5 (antal timer brugt på sagen i alt) = 80 kr.

Medarbejder 1 får 2 timer x 80 kr.= 160 kr. oven i timelønnen
Medarbejder 2 får 3 timer x 80 kr. = 240 kr. oven i timelønnen.

Så medarbejder 1 får i alt 200 kr. og medarbejder 2 får 300 kr.

Gå nu til denne artikel, der viser, hvordan de to akkord-metoder opsættes i administrationen.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk