Akkord: opgørelse af akkordsum

Når en akkordsag er færdig, skal akkordsummen opgøres, så medarbejderne kan få deres ekstra betaling for opgaven.

Det gør man i administrationen på følgende måde:

0. Kontroller og godkend indberetningerne på sagen under menupunktet "Godkendelse".

1. Klik nu "Sager" i topmenuen og derefter på den aktuelle sag.

2. Klik nu på fanebladet "Akkord" - så får man vist nedenstående billede, hvor alle akkordindberetninger på sagen fremgår:

3. Vælg "fra"- og "til"-dato for det ønskede interval, hvori indrapporteringerne skal medtages og klik derefter på "Hent data".

Der bliver nu i den øverste tabel "Ufordelt overskud" vist de akkord-indrapporteringer, der er lavet i perioden.

4. Indtast dato i feltet "Angiv dato for akkordoverskud" (typisk dags dato) og klik på den grønne knap "Fordel overskud".

5. Der vises nu i den nederste tabel "Akkordtimer og fordelt overskud", hvor meget hver medarbejder skal har fået tildelt.
Der bliver nemlig, når opgørelsen udføres, automatisk lavet en akkordoverskuds-indberetning for hver medarbejder, der har indrapporteret på akkord-sagen.


 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk