Partner: Administrer funktionsindstillinger

Du kan med partner modulet tilgå opsætningen på de konti, der er tilknyttet dit modul.

For at gøre det, logger du ind i på intempus.dk/partner og finder den virksomhed du vil foretage ændringer på. Tryk på de 3 cirkler i højre side, og vælg: administrer

 

Tryk herefter på funktionsindstillinger og derefter tilføj funktionsindstilling i højre side.

Inkedfunktion_LI.jpg

 

Derefter får du følgende vindue:

Inkedfunk_LI.jpg1. Start med at vælg hvilken virksomhed der skal have denne funktion, ved at trykke på forstørrelsesglasset ud for virksomhed.

*OBS: Hvis du ikke vælger virksomhed, vil den valgte funktion blive sat på alle virksomheder.

2. Vælg derefter hvilken funktion der skal tilkobles, ved at trykke på feltet ud for funktion.

3. Husk at sætte flueben i Enable og trykke GEM før at funktionen virker.

NB: Brugerprofil skal ikke udfyldes.

 

Beskrivelse af funktioner:
Her har du en liste over de funktioner du kan slå til/fra for dine kunder.

Funktioner vedr. løn opsætning:

Integration til Danløn: Skal være slået til, hvis der skal opsættes en integration til Danløn. Dette er det første du gør ved integration.

NEW Dataløn integration: Skal være slået til, hvis der skal opsættes en integration til Dataløn. Dette er det første du gør ved integration.

Integration til Dataløn: Skal ikke bruges, da det er til Intempus’ gamle Dataløn integration.

Locked date: Lås muligheden for at der indberettes tilbage i tiden, hvis man f.eks. skal lave løn. Datoen sættes på i administrationen, under “Rapporter” → Fanen: “Lås Dato”.

Proløn: Skal slås til som det første, hvis der skal opsættes en integration til Proløn.

Visma Lön SE: Skal slås til som det første, hvis der skal opsættes en integration til Visma Lön.

MCD Løn Grønland: Skal være slået til, for at lave en integration til MCD Løn på Grønland.

 

Funktioner vedr. økonomi opsætning:

Fakturerer som vare: Denne skal slås til, hvis der integreres til et økonomisystem, og en arbejdstype i Intempus, skal faktureres som en vare og overføres til økonomisystemet (dette er påkrævet, for at fakturere arbejde, indberette i Intempus)

Artesa: Skal virksomheden have en integration til Artesa, skal denne funktion være slået til før den kan foretages

 

Funktioner vedr. kørsels indberetninger:

Cutoff: Denne skal slås til, hvis medarbejderne f.eks. ikke skal have udbetalt kørsel før de første 10 km. de indberetter. Når denne slås til, kan du på en arbejdstype udfylde feltet: Cutoff med f.eks. “10” og dermed vil der kun blive overført f.eks. 2 km. til udbetaling, hvis der er indberettet 12 km.

Shortest mileage route: Hvis den slås til, beregnes og vises den korteste rute ved kørselsindberetninger (km) i stedet for den bedste, baseret på google maps beregninger.

Næsten, men ikke helt ulig km: Hvis medarbejderne ikke skal indtaste adresser, men kun samlet antal km. skal denne funktion slås til - se info her. Bemærk dog at dette ikke lever op til Skats krav for km-godtgørelse, da der her skal være angivet start- og slutsted, formål og bilens registreringsnummer

 

Funktioner vedr. overtid og afspadsering

Afspadseringsbalance: Skal nogle af medarbejderne have opsat en afspadseringsbalance, skal denne funktion slås til, før balancen vises i virksomhedens administration.   

 

Norm rapport: Med denne får du fanen: “Norm rapport” under fanen Rapporter i administrationen. Her kan du se om den enkelte medarbejdere arbejder mere eller mindre end sin norm, hvis normen er opsat (under Dagsnorm).

 

Funktioner vedr. medarbejdernes app og muligheder

Vareindberetning: Hvis "Indberet vareforbrug" skal væk fra app’en (den ligger der som standard), skal du vælge denne funktion og IKKE sætte et flueben i "Enabled", det betyder så at du har slået det fra og det ikke bliver vist.

Medansvarlig: 1. godkender. Hvis du vil have en medarbejder (f.eks. teamleder, byggeleder el.) til at godkende de andre medarbejderes timer, skal denne slås til. Den skal være slået til sammen med enten “Godkendelsesflow (medarbejdere” eller “Godkendelsesflow (projekter)”.

Godkendelsesflow (medarbejdere): Hvis f.eks. byggeledere skal godkende specifikke medarbejderes indberetninger. (Der skal på hver medarbejder sættes på, hvem godkender/byggeleder er, og den pågældende godkender kan så logge ind i administrationen, og kun se de medarbejderes indberetninger. Der bliver ikke overført timer til løn eller økonomi, før den endelige godkender, godkender)

Godkendelsesflow (projekter): Hvis f.eks. byggeledere skal godkende timer på specifikke projekter (Der skal på hvert projekt sættes på, hvem medansvarlig er, og den pågældende godkender kan så logge ind i administrationen, og kun se de indberetninger der er tilknyttet det/de projekter. Der bliver ikke overført timer til løn eller økonomi, før den endelige godkender, godkender)

Kan opdatere sagsstatus: Giver adgang til at medarbejderen kan opdatere sagsstatus på app’en, hvis disse er oprettet i administrationen. (Log ind på administrationen → Vælg “Sager” → Vælg fanen “Sagsstatusser” øverst i højre side → Tryk på “Opret Sagsstatus”)

Start/Stop time: Giv medarbejderen mulighed for at anvende stopur på deres app (start tid -> stop tid).

File-upload: Skal være slået til sammen med File Upload for Projects, hvis medarbejderen eller administrationen skal vedhæfte billeder og/eller dokumenter på app og administration.

File Upload for Projects: Skal være slået til sammen med File-upload, hvis medarbejderen eller administrationen skal vedhæfte billeder og/eller dokumenter på app og administration.

Native app saving location: Skal være slået til, hvis medarbejdernes lokation skal kunne ses i administrationen, når de indberetter med start/stop tid (OBS: Medarbejderen skal godkende Lokalitetstjenester på deres telefon, før dette virker).

Akkordarbejde: Du får fanen “Akkordarbejde” under Rapporter i administrationen, hvor du vil kunne opdele akkordoverskud baseret på deres akkord indberetninger. Dette kræver at arbejdstyperne har flueben i “Akkord”.

Automatisk godkendelse: Hvis den bliver slået til, bliver alle indberetninger godkendt med det samme de bliver indberettet, og de kan derfor ikke slettes/ændres. Dette anvendes kun hvis kunden ønsker at godkende alle timer f.eks. i e-conomic.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk