Hvis I til tider arbejder på akkord, og gerne vil have Intempus til at fordele akkordsummen, kan I tilvælge funktionen "Akkord-håndtering". Kontakt os for at få akkord-håndtering aktiveret på jeres konto. Her beskrives: 1. Hvordan akkord fungerer i Intempus 2. Hvordan akkord opsættes i Intempus 3. Hvordan akkordsummen fordeles blandt medarbejdere.