Skapa/redigera aktivitet

För att skapa en ny aktivitet, klicka och dra ”Ny aktivitet” till önskad aktivitetsgrupp. Du ska nu ge aktiviteten ett namn, samt kan göra ett antal andra inställningar (se nedan). OBS!: Om du har integration med e-conomic Projekt och Tid måste aktiviteten motsvara en aktivitet i e-conomic. I rullisten kan du välja mellan dina aktiviteter i e-conomic. Om aktiviteten inte redan finns i e-conomic behöver du först skapa en ny aktivitet i e-conomic. Information om hur du gör detta finns här.

Ange tidsintervall: Kryssa i denna ruta om medarbetarna ska ange start- och sluttidpunkt när de gör inrapporteringar på den aktuella aktiviteten i appen. Om rutan inte är ikryssad behöver de bara välja antal timmar.

Enhet: Här väljer du vilket enhet aktiviteten ska ha, t.ex. timmar, km, styck etc.

Styckpris: Här väljer du vilket styckpris aktiviteten ska ha i Intempus.

Faktor: Här väljer du vilken faktor inrapporteringar på aktiviteten ska multipliceras med. Normalt är denna satt till 1. Ex: Om faktorn är satt till 1.5 multipliceras varje inrapportering med 1.5, så om en medarbetare rapporterar en timmes arbete, och styckpriset är satt till 100 kr, så blir priset 150 kr.

Aktiv: Så länge denna ruta är ikryssad kan medarbetarna se och göra inrapporteringar på aktiviteten i appen. Om du av någon anledning inte vill att medarbetarna ska kunna göra inrapporteringar på aktiviteten, men inte vill ta bort den helt, avmarkerar du denna ruta.

Standardprojekt: Om aktiviteten ligger under en aktivitetsgrupp som ej är projektrelaterad behöver du välja ett standardprojekt som aktiviteten är kopplad till. Annars lämnar du detta fält tomt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk