Under fliken ”Medarbetare” kan du se en lista över samtliga medarbetare. Du kan även upprätta nya medarbetare, redigera dina befintliga medarbetares profil, bestämma vilka medarbetare som ska ha möjlighet att skapa nya kunder och projekt i appen, blockera medarbetare, tilldela nytt lösenord etc.