I Intempus är alla medarbetare knutna till en medarbetargrupp. Medarbetargruppen styr vilka typer av inrapporteringar medarbetaren kan göra i appen. Du kan t.ex. ha en medarbetargrupp för lärling, gesäll, chef etc. I appen väljer medarbetaren först en aktivitetsgrupp (t.ex. Kundarbete, Internt arbete, eller Frånvaro), och därefter en aktivitet (t.ex. Arbetstimmar, Internt möte, eller Sjukdom). Du kan skapa och redigera medarbetargrupper i Intempus Admin.